ផ្ទះវិឡាកូនកាត់បើកថ្មី នៅតំបន់ផ្លូវជាតិ6A

66800.00
$
Price on call
Address

Bak kheang
PP
Cambodia

EN
Province:
Tpe of Ad:
Sell
Name:
Monit
Item Condition:
Used
Mobile Number:

សម្រាប់បងប្អូនមានបំណងចង់បានផ្ទះនៅតំបន់ផ្លូវជាតិ6A បានមកដល់ហើយ តំបន់ជាប់ដងព្រែក ពិសេសខប់ៗម្មង
វិឡាកូនកាត់
ទំហំដីៈ ៥ម x ២០ម
ទំហំផ្ទះៈ ៥ម x ១២ម
បន្ទប់គេង ៤, បន្ទប់ទឹក ៥
កំពស់: ៣ជាន់
មុខផ្ទះ ៦.៥ម
ក្រោយផ្ទះៈ ១.៥ម

Tel ) 078 227 555